لطفا با دقت بخوانید

مدارک ارسالی مشترک بعد از ثبت نام توسط بخش احراز هویت کنترل می شود، در صورتی که عدم صحت اطلاعات وارد شده در هنگام ثبت نام و عضویت ثابت شود، پنل شما مسدود می گردد.
کلیه شماره های دریافت شده تحت کنترل دقیق سیستم مانیتورینگ میباشد و از آنجایی که این سامانه جهت تبلیغات و موارد اینچنین طراحی شده هرگونه استفاده نامتعارف از جمله : توهین ، شوخی ، جوک ، اعلام برنده شدن یا ارائه جایزه ، سرکار گذاشتن دیگران (حتی دوستان و آشنایان)، اخاذی ، و… جرم محسوب شده و در صورت مشاهده سریعا مراتب به صورت آنلاین به پلیس فتا گزارش خواهد شد.
کلیه کاربران موظف هستند بعد از ثبت نام مدارک خود را جهت احراز هویت از طریق بخش ارسال مدارک، ارسال نمایند، در غیر این صورت اجازه دریافت شماره را نخواهند داشت.